با Easpace ایمن تر رانندگی کنید

در حال حاضر کیسه های هوا در داخل اتومبیل ها تا حد زیادی استاندارد هستند ولی اکثریت مردم معتقد هستند که آنها بیشتر از اینکه خوب باشند، آسیب میرسانند.پس گام بعدی برای امنیت در اتومبیل چیست؟ماشین Easpace با کیسه های هوای بیرونی .زمانی که از کیسه های هوای بیرونی استفاده میشود ممکن است رنگ خودرو  خراش هایی بردارد اما خانواده شما بیشتر از قبل در امان می مانند.همچنین با استقرار کیسه های هوا در روی بدنه ماشین در هنگام برخورد ،اتومبیل شما و همچنان خود شما امنیت بیشتری خواهید داشت و شما داخل اتومبیل ضربه کمتری را احساس خواهید کرد.

انزل وب

این ایده ایمنی خاص خود را دارد، به طور مثال سیستم LED  هشدار دهنده اجازه می دهد تا رانندگان اشیایی که بیش از حد به آنها نزدیک شده اند را ببینند..شاید این یک ایده خیلی عالی نباشد اما به هر حال برای هشدار به رانندگان بی دقت و جلوگیری از تصادفات میتواند مناسب باشد. ماشین Easpace به رانندگانی که مسافران خاصی از جمله : کودکان ، زنان باردار و یا افراد مسن دارند،کمک بسزایی بکند.

انزل وب

منبع:انزل وب

مطالب مرتبط

نظرات