melipayamak

خانه های آینده از نگاه فلیپس

پروژه Microbial Home (خانه های میکروبی) بخشی از برنامه تحقیقاتی طراحی شده توسط شرکت فیلیپس است که سبک ها و روش زندگی در آینده رادر نقاط مختلف خانه بررسی میکند . طراحی پروژه میکروبی شامل یک اکوسیستم داخلی است که طرح های معمولی را به چالش میکشد و در حقیقت یک طرح پیشنهادی برای یک چرخه اکوسیستم یکپارچه و مجتمع میباشد که با ورود هر عملکرد،عملکرد دیگری تولید میشود.در ادامه برخی از این ایده های مفهومی را در انزل وب معرفی میکنیم.

انزل وب

جزیره Bio-digester ،نام یک آشپزخانه میباشد که دارای تبدیل کننده متان است و زباله ها و دور ریزات گیاهی و سبزیجات را به گاز متان تبدیل میکند که میتواند قدرت و انرژی بعضی از کارها را در خانه تامین کند.

انزل وب

Larder مفهومی است که استفاده ما از یخچال برای نگهداری مواد غذایی تازه را با فرآیندهای طبیعی جاگزین میکند.

انزل وب

انزل وب

ایده مفهمومی برای ایجاد کندوهای عسل طبیعی در خانه ها

انزل وب

مفهوم Bio-light (نور زیستی) استفاده از باکتری های بیلوژیکی که با متان و کود تغذیه می کنند را بررسی می کند.

انزل وب

جداکننده متان از پسمانده ها و فضولات یکی دیگر دستگاههایی تبدیل کننده متان در خانه ها میباشد.

انزل وب

تجزیه زباله های پلاستیکی Paternoster مفهومی است که با استفاده از Mycelium (رشد کننده قارچ) زباله های پلاستیکی را تجزیه می کند.

انزل وب

مفهوم Apothecary (داروساز) برای نظارت بر سلامتی خانه ها و تشخیص و تمرکز بر هشدار اولیه و پیشگیری از بیماری است.

انزل وب

منبع خارجی:yankodesign

ویرایش و ترجمه:انزل وب

مطالب مرتبط

نظرات