انزل وب

آخرین اختراع ارتش آمریکا:ساندویچ هایی که تا دو سال سالم و تازه میمانند

وعده های غذایی یخ زده یا خشک شده ای که سربازان در ارتش به عنوان آذوقه غذایی با خودشان به میدان جنگ حمل میکنند نیاز به ارتقا و بهبود دارند،اما نه توسط روشهای جدید و پیچیده ی خشک کردن یا یخ زدن مواد غذایی بلکه با روشهایی جدیدی مانند آخرین تکنولوژی نگهداری مواد غذایی که توسط ارتش آمریکا اختراع شده است و میتواند یک ساندویچ قرار داده شده در محفظه ای را به مدت دو سال سالم و مناسب برای خوردن نگه دارد.

انزل وب

زمانی که غذا تجزیه میشود فرآیند های شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی اتفاق می افتد که برخی از آنها به طور ذاتی توسط خود مواد و برخی دیگر توسط باکتری ها رخ میدهد.اما بیشتر این فرآیندها نیاز به آب و اکسیژن برای تبدیل شدن و انجام اینکار نیاز دارند،پس نیازی نیست که متخصصین ارتش در ساختار ساندویچ ها تغییراتی ایجاد کنند بلکه فقط نیاز است تا کشف کنند که چگونه با حذف فاکتورهای آب و اکسیژن یک ساندویچ ایجاد کنند.

انزل وب

برای این کار،دانشمندان کار خود را با مواد غذایی تشکیل شده از موادی مانند: شکر (به عنوان مثال در مربا و یا ژله)، نمک، و یا عسل که حاوی رطوبتی هستند که در درون آنها ذخیر شده است و باعث جلوگیری از تماس آن با دیگر اجزا میشود،شروع کردند.به طور مثال یک گوجه فرنگی تازه در یک ساندویچ به سرعت باعث خیس و مرطوب شدن نان میشود در صورتی که موادی چون عسل و ژله به اینگونه باعث ایجاد رطوبت در نان نمیشوند.به طور کلی کلید اصلی این روش قفل و محدود کردن رطوبت در داخل مواد تشکیل دهنده میباشد.

انزل وب

احتمالا سخت ترین قسمت این روش دور نگه داشتن اکسیژن از ساندویچ است،برای اینکار ساندویچ ها در یک محفظه آهنی زد زنگ و مهر موم شده خالی از اکسیژن نگهداری میشوند.به اینگونه میتوان ساندویچ ها را بدون استفاده از هیچگونه یخچال یا فریزری به مدت دو سال سالم و تازه نگه داشت.

میتوانید ویدیو این ساندویچ را از اینجا مشاهده کنید.

منبع خارجی:popsci

ویرایش و ترجمه:انزل وب

مطالب مرتبط

انزل وب
دوربینی که میتواند ۱ تریلیون فریم بر ثانیه را ثبت و بر سرعت نور غلبه کند

نظرات