melipayamak
انزل وب

کماندو های آینده میتوانند در میدان جنگ نامرئی باشند

استفاده از الگوهای (پترن) تصادفی بر روی لباس یک حقه استتار برای همگام کردن شخص یا شی با محیط اطراف خود است که در مناطق و فواصل مختلف به شیوه های متفاوتی از آن استفاده میشود.اما یک مشکل اساسی این روش این میباشد که هیچ وقت نمیتوان الگو ها را دقیقا برای مناطق مختلف همگام کرد که این امر در ناموفق بودن استتار شخص یا شی تاثیری بسزایی دارد.بتازگی یک شرکت طراح نرم افزار روشی متفاوت برای استتار توسعه داده است که میتواند اشخاص و وسایل مختلف را به نوعی در محیط خود نامرئی سازد.

انزل وب

نرم افزارهای Special Operations که توسط Wilmington ساخته شده اند میتوانند با ترکیب عکس های واقعی گرفته شده از یک محل توسط ماهواره ها، هواپیماهای بدون سرنشین و یا حتی Recon (وسیله جهت یاب ضد رادار) زمینی نظامی ،الگوهایی از همان محیط ایجاد کنند که میتوان آنها را به طور مستقیم بر روی لباس چاپ کرد.توسط این روش مغز انسان با مشاهده ساختار بسیار نزدیک به محیط اطراف میتواند راحتر از قبل فریب بخورد.

این تکنیک در عملیات های نظامی که استتار کردن در آنها دارای نقش مهمی است میتواند بسیار پر کاربرد باشد.

منبع خارجی:PopSci

ویرایش و ترجمه:انزل وب

مطالب مرتبط

نظرات