انزل وب

SmartCap:کلاه ای برای مشخص کردن سطح هوشیاری رانندگان

بیدار نگه داشتن کارگران در حالی که آنها مشغول انجام شغل های خطرناکی مثل رانندگی کامیون و یا ماشین آلات سنگین هستند یک مسئله خیلی بزرگ و حیاتی است.در حال حاضر بسیاری از شرکت ها برای اطمینان حاصل کردن از استراحت کارگران در زمان مناسب و کار کردن آنها در زمان کاری بر روی سیستم ردیابی GPS تکیه می کنند اما نمیتوان توسط اینگونه سیستم ها از مسائلی مانند خواب آلودگی و یا استراحت کافی راننده مطمئن و آگاه شد.

انزل وب

SmartCap یک کلاه بیس بال میباشد که با اندازه گیری امواج مغزی فرد پوشنده سطح هوشیاری شخص را تشخیص میدهد.اندازه گیری یکبار در ثانیه به وسیله تشخیص فعالیت الکتریکی مغز انجام میشود،این فرآیند بدون درد است و تسوط فرد پوشنده قابل تشخیص نسیت به علاوه اینکه قبل از گذاشتن کلاه نیازی به ایجاد آمادگی در شخص نمی باشد.

انزل وب

داده های جمع آوری شده به یک دستگاه مانند گوشی هوشمند ارسال میگردند و در نهایت به شخص سرپرست یا دیگر کارکنان سطح هوشیاری شخص در زمان واقعی اعلام و نمایش داده میشود.

انزل وب

در انتهای شیفت کاری کارت یکپارچه سازی موجود بر روی کلاه میتواند جدا و به ایستگاه اصلی برای شارژ یا دانلود اطلاعات متصل شود.ناظران میتوانند با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از سطح خستگی کارکنان در طول زمان،میزان اطمینان پذیری و ایمنی هر یک از کارکنان را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

منبع خارجی:gizmag

ویرایش و ترجمه:انزل وب

مطالب مرتبط

نظرات