مطالب مرتبط با برچسب تغییر دسته جمعی

آموزش ۳ روش تغییر نام گروهی فایل ها در ویندوز ۱۰ ، ۸ و ۷

تغییر نام گروهی فایل ها در ویندوز 10 ، 8 و 7

اگر در امور زندگی خود آدم منظمی باشید، این نظم و ترتیب شما حتما شامل حال نام فایل ها در سیستمتان نیز میشود. اینکه فایل ها در پوشه ها به طور منظم و با ترتیب خاصی قرار بگیرند، بسیار کار شما را پیدا کردن و استفاده بهتر از آنها تسریع میبخشد. اما تغییر نام دسته ای فایل ها در ویندوز ممکن است برای هر کس سوال باشد. با ۳ روش تغییر نام گروهی فایل ها در ویندوز ۱۰ ، ۸ و ۷ همراه انزل وب باشید تا چگونگی تغییر نام دسته جمعی فایل ها در ویندوز را بیاموزید.