مطالب مرتبط با برچسب دوک نخ

پیریز برق را بهتر و منظم تر به اشتراک بگذارید

انزل وب

کمبود پریز برق و سیم های دست پا گیر رابط های برق همیشه یکی از مشکلات رایج خانه هاست.اما به نظر میرسد Pod Power برای حل این مشکل یک ابزار مناسب و بدردبخور باشد. این ابزار تشکیل شده از یک کابل برق ۵ متری و ۵ پریز برق جداگانه شبیه به دوک نخ است،شما میتوانید یک سر کابل را به برق وصل کنید و به دلخواه پنج پریز برق دیگر در مکان های متفاوت با دیگران به اشتراک بگذارید. همچنین میتوان برای ایجاد نظم بیشتر سیم های اضافی را به دور پریز های دوکی شکل پیچید.قیمت Pod Power چیزی در …