مطالب مرتبط با برچسب مدیرعامل اپل

مصاحبه با ”تیم کوک”،مدیرعامل جدید شرکت اپل

جانشین دست چین شده ”استیو جابز” باز هم از چند هفته گذشته همه جا صحبت از ”استیو جابز” و جاى خالى او در شرکت اپل است، همه کارشناسان معتقدند که به این راحتى نمى توان جاى خالى استیو جابز را پر کرد. شاید در ابتدایى که خبر استعفاى دوباره او به گوش همه رسید، روزنه امیدى براى دیگر شرکت هایى که از رقباى اپل بودند، باز شد اما استیو جابز به این سادگى راضى نمیشود تا جایگاه شرکتش به خطر بیفتد و همه تصمیم گرفته اند که جاى خالى این نیروى قدرتمند را با کمک تیمى از افراد متخصص پر …