پوستی با حسگری دقیق و تحمل ضربات محکم

دانشمندان دانشگاه استفورد از سنسور Skin-like (شبیه به پوست) که میتواند فشار را همانند پوست انسان احساس کند،پرده برداری کردند.این سنسور میتواند برای ساخت اندام مصنوعی پیشرفته یا در رباتهایی که میتوانند فشارها را لمس کنند استفاده شود.

انزل وب

پوست ویژه ای که از سیلیکون و سنسورهای Skin-like ساخته شده است میتواند تا دو برار اندازه خود کشیده شود و ضربات محکم را بدون هیچ آسیبی بازگرداند.سنسورها در داخل این پوست از نانولوله های کربنی رسانایی (مانند موی سر)  به نام springs ساخته شده است و میتواند از فشار و ضربات کوچک تا قدمهای یک فیل را احساس کند .همچنین با وجود اینکه نانولوله های کربنی میتوانند به هرجت کشیده شوند اما کماکان به ارسال الکتریکی خود ادامه میدهند.

انزل وب

با توجه به این اختراع و اخباری که در مورد پوست های جالبی که توسط دانشمندان اختراع شده است در انرل وب منتشر شد، میتوان به راحتی دریافت که درآینده پوست انسان برای کاربردی و مقاوم تر شدن شاهد تغییرات بسیاری خواهند بود.

میتوانید از اینجا ویدیو و اطلاعات بیشتر از طریقه کارکرد این پوست را مشاهده کنید.

منبع خارجی:popsci

ویرایش وترجمه:انزل وب

به این مطلب امتیاز دهید

مطالب مرتبط

نظرات