مطالب مرتبط با برچسب داده عظیم

Big Data چیست و چرا مهم است؟ آشنایی با کاربرد آن در ایران و جهان

big data چیست؟ چه کاربردی در ایران و جهان دارد و چرا مهم است؟

داده ها پایه و اساس اطلاعات هستند. ولی این تنها بخشی از داستان است. داده هایی جزئی در مورد یک رویداد یا در باره وضعیت سلامتی یک فرد یا در هر حوزه دیگر شاید به تنهایی دارای ارزش نباشند. بلکه تجمیع، سازماندهی و تجزیه و تحلیل آن ها است که باعث ایجاد ارزش می شود. در عصر اینترنت شرکت های بزرگ فناوری به جمع آوری داده از سرتاسر دنیا می پردازند. داده هایی که مقیاس آن ها در ذهن هم نمی گنجد. داده هایی که امروزه تحت عنوان بیگ دیتا (کلان داده) از آن ها نام می بریم. در این …