مطالب مرتبط با برچسب ولتاژ

دانشمندان:دانلود کردن مهارت های گوناگون مغز از طریق اتصال به کامپیوتر امکان پذیر است

انزل وب

دانشمندان بر طبق آخرین یافته های خود میگویند یادگیری هنرهای رزمی،یادگیری یک زبان جدید و یا آموزش پرواز با هواپیما در حالتی مانند خواب و ناهشیاری انسان نیز امکان پذیر است.دانشمندان در دانشگاه بوستون و آزمایشگاه محاسباتی علوم اعصاب ATR کیوتو ژاپن بر این باورند که در آینده یادگیری یک مهارت جدید تنها درگیر نشستن در مقابل صفحه کامپیوتر و انتظار برای آپلود آن (مانند اتفاقاتی که در فیلم ماتریکس رخ میدهد) است.آنها در حال مطالعه و تحقیق براینکه چگونگه دستگاه تشدید مغناطیسی (FMRI) میتوانند باعث تغییر الگوهای عملکرد مغز با دانش القایی یک شخص که از طریق سیگنالهای قشر …

انفجار سیم = تولید یک رعد و برق ۶۰ متری زیبا

انزل وب

یک تیم تحقیقاتی از دانشجویان دانشگاه Canterbury نیوزیلند رعد و برق الکتریکی افقی به طول ۶۰ متر ایجاد نمودند که الکتریسیته تولید شده از آن با عبور از میان هوا ذرات باردار الکتریکی را شکست،تفاوت این روش با شیوه قدیمی ایجاد رعد برق مصنوعی در این است که شیوه های قدیمی به انرژی زیادی برای تولید اینگونه رعد برق ها و شکستن هوا نیاز دارند. در شیوه جدید شما به انرژی کمتری نیاز دارید و رعد و برق از طریق یک سیم نازک مسی به قطر ۰٫۲ میلی متر(شبیه به موی انسان) عبور میکند.با اتصال ولتاژ،سیم منفجر و یک انفجار …