melipayamak

مطالب مرتبط با برچسب Razor

با ریش تراش کارتی CARZOR خیلی سریع اصلاح کنید!

با ریش تراش کارتی CARZOR خیلی سریع اصلاح کنید!

شاید شما هم جزو افرادی باشید که در هفته یک یا دوبار اصلاح می کنید، اما برای کسانی که در دفتر کاریشان کار می کنند و هر روز باید با افراد مختلفی صحبت کنند ممکن است اصلاح روزانه مورد نیاز باشد. برای این دسته از افراد ریش تراش کارتی CARZOR را توصیه می کنیم.