مطالب مرتبط با برچسب اشتراک اینستاگرام

آموزش کامل ترفندهای کار با قابلیت Co Watching اینستاگرام

آموزش کامل و ترفندهای کار با قابلیت Co Watching اینستاگرام

با وجود دوری از اجتماع و قرنطینه خانگی مردم به دلیل شیوع کرونا ویروس جدید، اینستاگرام برای پاسخ به یکی از نیاز های جدید کاربران با سرعت بیشتری ویژگی جدید Co Watching ? را به برنامه خود افزود. اما Co Watching چیست و چگونه می توانیم با آن کار کنیم؟ امروز در انزل وب قابلیت Co Watching اینستاگرام را به صورت کامل به شما معرفی کرده و ویژگی های استفاده از آن را به شما آموزش خواهیم داد.