مطالب مرتبط با برچسب خالکوبی الکتریکی

در مورد حسگرهای الکتریکی کوچکی که روی پوست می‌چسبند بیشتر بدانید!

حسگرهای الکتریکی کوچکی که روی پوست می‌چسبند

محققان یک سنسوز نازک و انعطاف پذیر جدید را درست کرده اند که می تواند همراه با آب استفاده شود و درست مانند تتوی موقت است. این سنسورهای نازک فعالیت های مغز، قلب و عضلات را اندازه گیری می کنند این در حالی است که پرسنل پزشکی برای نظارت بر بیماران به سیم و کابل نیاز ندارند. امروز در انزل وب قصد داریم در مورد حسگرهای الکتریکی کوچکی که بر روی پوست میچسبند صحبت کنیم.