مطالب مرتبط با برچسب کاشی

فن های مخفی

انزل وب

فن ها و سیستم تهیه هوا همیشه یکی از مشکلات دردسر ساز برای طراحان داخلی سرویس های بهداشتی بوده است.اما توسط یک سیستم نوین میتوان کاملا این فن ها را مخفی کرد و فقط در صورت نیاز فن را ظاهر و از آن استفاده نمود. فن های Vents که توسط Michael Samoriz طراحی شده اند به فرم زیبا و ماهرانه ای در کاشی سرامیکی جای میگیرند،و در صورتی که آنها فعال کنید از جای خود بیرون می آیند و با کشیدن هوا به داخل خود باعث تهویه هوا محیط میشوند. این فن ها در عمق و شکلهای متفاوت طراحی شده …