مطالب مرتبط با برچسب گلوله

تبدیل یک رویا به واقعیت: پوست ضد گلوله ساخته شد!

پوست ضد گلوله

پست امروز انزل وب را دنبال کنید و با یکی از پیشرفته ترین پوست هایی است تا به حال بدست بشر ساخته شده است آشنا شوید. این پوست می تواند گلوله شلیک شده را متوقف کند. محققان مهندسی علم ژنتیک، پوست ضد گلوله ای با شیر بز و پروتئین موجود در ابریشم عنکبوت (تارهای عنکبوت) ساختند. زمانی که این ماده بر روی اجزا مختلف قرار میگیرد، آنها را ۱۰ برابر قوی تر از فولاد میسازد.