مطالب مرتبط با برچسب Matt Cutts

مصاحبه با مت کاتس،کارمند گوگل

انزل وب

نامه‌های ناخواسته، دیگر نمی‌آیند در زمان‌های بسیار دور نامه تنها وسیله ارتباطی و انتقال پیام‌های مهم در زندگی همه انسا‌ن‌ها بوده است. نامه‌ای که به پای کبوتری بسته می‌شد و یا برای انتقال آن از پیک استفاده می‌کردند و شاید روزها برای ارسال آن و دریافت پاسخ آن انتظار می‌کشیدند. امروزه با گسترش جهان و رشد فناوری‌ها این امر به‌سادگی صورت می‌پذیرد و نامه‌ها به پیام‌های الکترونیکی و یا ایمیل تبدیل شده‌اند. اما در این میان ممکن است که ایمیل‌ها و یا پیام‌هایی ناخواسته هم دریافت کنیم؛ پیام‌هایی که فرستنده آن‌ها را نمی‌شناسیم و از محتوای آن‌ها خبری نداریم. نامه‌هایی …